A cookie-k használatát a beállítás link alatt módosíthatja.

Menü

TQD éves szülinapi nyereményjáték

Még nem nyert értékes ajándékot?

Itt a remek alkalom, melyet Önnek találtunk ki.

A TQD születésnapi nyereményjáték keretében most lehetősége van Önnek is kiváló minőségű központi porszívót nyerni.

A Splendid Design az idei év tavaszán az éves TQD születésnapi nyereményjáték keretében a központi porszívó rendszerre helyezte a fókuszt.

LEGYEN ÖN A SZERENCSÉS NYERTESE a 280.000 Ft értékű TQD KÖZPONTI PORSZÍVÓ RENDSZERNEK

Milyen csodálatos nyeremény tulajdonosa lehet?

✔  TQD Falcon 600 központi porszívógép
✔  TQD alap takarító készlet
✔  TQD erősített falú csőhálózat egységcsomag 3 csatlakozós rendszerekhez
✔  3 db Star fali csatlakozó fehér színben
✔  Kifúvó fedél fehér színben

A játékban való részvétel csak pár percet vesz igénybe!

HOGYAN TUD RÉSZT VENNI A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN?

1. Saját Facebook oldalán keresztül kedvelje a Splendid Design Csoport Facebook oldalát.

2. A Splendid Design Csoport Facebook oldalán a “2020 TQD JÁTÉK” fénykép albumra kattintson rá és ott kedvelje a nyereményjáték felhívását.

3. Ezt követően kattintson a JÁTÉK felhívásban elhelyezett https://splendiddesign.hu/urlap linkre, ahol regisztrálni tud a "2020 TQD JÁTÉK"-ra. A regisztráció, akkor érvényes, ha a végén az regisztrálok gombot megnyomja.

UGYE MILYEN EGYSZERŰ ÉS NAGYSZERŰ LEHETŐSÉG?

Játék időtartam:
2020. április 06. 8:00 perctől – 2020. december 31. 08:00 percig tart.

Sorsolás:
2021. január 08. péntek 10.00 óra

 

JÁTSSZON ÉS NYERJEN, MERT ÖN IS MEGÉRDEMLI A MINDENNAPI KÉNYELMET!

"2020 TQD JÁTÉK" REGISZTRÁCIÓS ŰRLAP (kattints ide)

 

kozponti-porszivo-akcio-kedvezmény-splendiddesign-erd

 

 

"2020 TQD JÁTÉK" NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

1. A TQD központi porszívó születésnapi nyereményjáték szervezője

A Splendid Design Kft. 2020. 04. 06.” (a továbbiakban: "TQD 2020 Játék") szervezői a Splendid Design Kft. (székhely: 2030 Érd, Rekettye utca 34.; cégjegyzékszám: 13-09-115100; adószám: 14049091-2-13 ), a továbbiakban: "Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő"), a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a . (székhely: ; cégjegyzékszám: ; adószám: ;), mint Adatfeldolgozó, a továbbiakban: "Lebonyolító" végzi.

A Facebook önálló adatkezelő, külön adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik (https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy). A Játék szervezésében és lebonyolításában a Facebook semmilyen módon nem vesz részt.

A játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos Szabályzatának automatikus elfogadását jelenti.

2. Kik vehetnek részt a nyereményjátékban?

2.1 A Játékban részt vehet minden, 16. életévét betöltött magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, továbbá saját Facebook profillal („Facebook profil”) rendelkező természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék időtartama alatt 4.1. pontban leírtaknak megfelelően teljesíti az adott posztban meghirdetett feladatot.

Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat"), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Facebook oldalon (továbbiakban „Rajongói oldal”) megadott profil nevét és profilképét, valamint nyertesség esetén teljes nevét, profilképét, telefonszámát, e-mail címét, születési idejét az adott Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban leírtak szerinti kezeljék. Továbbá a Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező az adatait a jelen Játékszabályzatban, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban leírtak szerint felhasználja.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek.

A poszt publikálásának időpontja: 2020. április 06.

3. Játék időtartama
2020. április 06. 8:00 perctől - 2020. december 31. 08:00 percig tart.

4. Játék menete

4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt:
A Játékban való részvételhez keresse fel a Splendid Design Csoport Facebook csatornáját (https://www.facebook.com/SplendidDesignCsoport), majd ott a játékra felhívást a "2020 TQD JÁTÉK" fénykép albumban találja. A meghirdetett játék felhívás feladatainak tegyen eleget.

A JÁTÉKOS FELADATA

1. Saját Facebook oldalán keresztül kedvelje a Splendid Design Csoport Facebook oldalát.

2. A Splendid Design Csoport Facebook oldalán a “2020 TQD JÁTÉK” fénykép albumra kattintson rá és ott kedvelje a nyereményjáték felhívását.

3. Regisztráljon a www.sdcs.hu weboldalon a „2020 TQD JÁTÉK” regisztrációs űrlap kitöltésével. A regisztráció, akkor érvényes, ha a végén az regisztrálok gombot megnyomja.

A Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálja, hogy a Játékban a Játékos a feladat elvárásainak eleget tett. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált vagy nem valódi adatokat tartalmazó Facebook profil megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, illetve profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

Az egy fő nyertest sorsolás útján választjuk ki, aki megnyeri a 280.000 Ft értékű TQD központi porszívó rendszer páratlan születésnapi ajándékot.

4.2. A Játék sorsolásában kizárólag azok a Játékosok vehetnek részt, aki
- részvételi határidőn belül jelentkezik,
- a nyereményjáték minden feltételnek eleget tesz.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben nem saját maga által regisztrált a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosultsági hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok, akik a Facebook kommentben/hozzászólásban, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) pornográf vagy szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg, (vi) más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg, (vii) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (viii) reklám értékűek, (ix) a Szervező jó hírnevét sértik, (x) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy személyhez fűződő jogát, harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik, (xi) jogsértőek, (xii) a

Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába. Szervező az ilyen kommenteket azonnal törli saját megítélése szerint.

4.3. Nyertes kiválasztása
A Játék lezárását követően egy fő nyertes kerül kiválasztásra az alábbiak szerint:
A nyertes kiválasztása sorsolás alapján történik. A Lebonyolító a beküldött érvényes Pályázatok közül számítógépes programmal véletlenszerűen sorsol.

SORSOLÁS IDŐPONTJA: 2021. JANUÁR 8. péntek 10.00 óra

A Szervező a nyertesek kihirdetéséig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játék szabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabály 4.3. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy Spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben leírtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

4.4. Nyeremény átvétele
A nyertes Játékos a nyereményt az alábbiak szerint veheti át:
Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti az (eredményhirdetés), a nyertes kisorsolását követően – 2021. január 09-én – 24 órán belül, majd a nyertes visszajelzése hiányában, további 48 órán belül ismételten. A nyertes Játékos a második Értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül köteles e-mailben, a tqd2020@sdcs.hu címre visszajelezni a Lebonyolító részére. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból.

Amennyiben a Lebonyolító észleli, hogy a nyertes Játékos „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, pótnyertes kiválasztására kerül sor a Lebonyolító által, a Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti az (eredményhirdetés), a kiválasztást követően – 2021. február 5. napján– majd a nyertes visszajelzése hiányában, további 24 órán belül ismételten. A nyertes Játékos a második Értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül köteles e-mailben, a tqd2020@sdcs.hu címre visszajelezni a Lebonyolító részére.

Ha a nyertes Játékos bármely okból egyáltalán nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál a második értesítéstől számított 5 munkanapon belül, vagy bármely okból nem veszi át a nyereményét az egyeztetett helyen, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel sem élhet.

4.5 Nyeremény kézbesítése
A nyeremény kézbesítésének részleteit a nyertessel e-mailben, a tqd2020@sdcs.hu címre írt e-mail válasz üzenetében egyeztetjük. A nyereményt a Lebonyolító a Játékosnak személyesen ünnepélyes keretek között adja át, a Játék lezárásától számított 90 naptári napon belül.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Lebonyolítót, valamint a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

5. A Nyeremény
A nyeremény 280.000 Ft értékű TQD központi porszívó rendszer.

A nyeremény tartalma:

 • 1 db TQD Falcon 600 központi porszívógép
 • 1 db TQD alap takarító készlet
 • 1 db TQD erősített falú csőhálózat egységcsomag 3 csatlakozós rendszerekhez
 • 3 db Star fali csatlakozó fehér színben
 • 1 db kifúvó fedél fehér színben

A Nyeremény vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. A Szervező rögzíti, hogy felelőssége kizárólag a nyeremény nyújtására terjed ki, a nyeremény igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettsége.

A Nyeremény készpénzre nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem eszközölhető, továbbá egyéb kedvezményekkel nem vonható össze és utólag nem érvényesíthető.

A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető az egyeztetett helyen és időpontban.

6. Személyi jövedelemadó, költségek
A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

7. Vegyes rendelkezések
A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt.

A Játékos a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező publikálja a Játékos nevét és fényképét a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából.

A Szervező kérésére a Játékosnak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteni. Nyertesről a nyeremény átvétele során készült hang-, illetve videó felvételt és fényképeket a Szervező reklámcélból, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Facebook-ot, illetve az azt kezelő szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékos téves üzeneteket kapnak a nyereményét illetőleg, arra az esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonja külön értesítés és indoklás nélkül. Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősséget a rajta kívül okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható. Szervező rögzíti, hogy a Játékban megismertetésre kerülő különböző platformok a Játékban nem vesznek részt, a Játékot kizárólag a Szervező indítja.

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor az info@sdcs.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás.

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. Adatkezelő és adatfeldolgozó személye

A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Splendid Design Kft. (székhely: 2030 Érd, Rekettye utca 34.; cégjegyzékszám: ; adószám: ), által szervezett TQD ÉVES SZÜLETÉSNAPI NYEREMÉNYJÁTÉK 2020.04.06. (“Játék”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére (mint „Adatkezelő”).

A Játékkal összefüggésben a megadott adatok feldolgozásáért a 3 in 1 Hosting (Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós Dévai utca 10/A.; adószám: 22206118-2-13; cégjegyzékszám: 13-06-055290) felel (mint „Adatfeldolgozó”).

2. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama:

 • Kezelt személyes adatok köre
 • Adatkezelés jogalapja
 • Adatkezelés célja
 • Adatkezelés időtartama

Minden Játékos esetében:

 • Játékos (érintett) Facebook profil neve:
 • Játékos Facebook profilképe:

Az érintett hozzájárulása, az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-ára is. A nyeremény a nyertes által történő átvételéig vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig. A Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatok a Játék lezárását követően is megmaradnak a kiszolgáló szerveren.

Nyertes Játékos esetében:

 • Teljes név
 • Születési dátum
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Kézbesítési cím

Az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján olyan (ajándékozási) szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

Teljes név, születési dátum, e-mail cím, telefonszám és kézbesítési cím adatok az Adatkezelő által a brand népszerűsítése céljából szervezett Játékban való részvétel során, a Játék lebonyolítása érdekében kerülnek kezelésre (nyertesek értesítése, kapcsolattartás a nyertesekkel, nyeremények kézbesítése).

3. A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelők bármikor lehetőséget biztosítanak a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését. Az adatkezelők a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet az alábbi elérhetőségeken fogadják: 2030 Érd, Rekettye utca 34., vagy az info@sdcs.hu e-mail címen.

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az adatkezelők által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

4. Adatbiztonság

Az adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, azonban a Facebook tárhelyeken tárolt adatokért a Google adatvédelmi szabályzatai az irányadók.

5. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelők mindent elkövetnek, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjen. Amennyiben a Játékos úgy érzi ennek az Adatkezelők nem feleltek meg, észrevételét megírhatja az info@sdcs.hu e-mail címre, vagy a 2030 Érd, Rekettye utca 34 címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
 • bíróságnál.

6. Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (Általános Adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Az adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsák.

Érd, 2020. április 06.

Splendid Design Csoport

Szervező